No és obligatori el registre de la jornada diària a temps complet

Així ho ha establert el Tribunal Suprem –en ple- en una recent sentència de data 23 de març de 2017, que anul·la la sentència de l’Audiència Nacional de finals de l’any 2015 que establia l’obligació que tenien les empreses de registrar la jornada diària a temps complet dels seus treballadors, ja que sense aquest registre considerava impossible controlar la realització d’hores extraordinàries i a la qual em vaig referir en sengles circulars que vaig realitzar al setembre i novembre de l’any 2016. Continua llegint

Últimament els bancs no són els més populars de la classe

Des de fa uns anys, diferents sentències dels tribunals de justícia estan declarant nul·les, per abusives, diferents clàusules dels préstecs hipotecaris. Tenim, per enumerar uns quants sense ànim exhaustiu, les clàusules sòl, l’IRPH, arrodoniment a l’alça d’interessos, manipulació de l’Euribor, venciment anticipat del préstec per incendi de l’immoble hipotecat o per impagament d’una sola quota, etc. Continua llegint

Què passa amb la plusvàlua municipal?

No sembla que la normativa que regula la plusvalua municipal, tècnicament l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, estigui ben feta. Després d’algunes sentències dels tribunals dient que la fòrmula que determina l’increment del sòl no és correcte, ara, a més, el Tribunal Constitucional ha dit que, segons com, en determinats supòsits, pot ser inconstitucional en la mesura que no regula aquells supòsits en que no hi ha increment de valor del sòl. Molt bé. D’acord. Però, tot això, en què ens afecta? Continua llegint

Donacions a compte de l’herència

Les donacions a favor dels fills poden ser cares. I les que són a favor dels qui no són fills encara més. I, encara més, si són immobles. Tot i ser gratuïta, la donació tributa en l’impost de donacions del donatari i, si no és en diners, en la renda del donant. I per si això no fos poc, caldrà pagar la plusvàlua municipal si es dóna un immoble. Però si, tot i així, es vol fer la donació cal pensar si aquesta donació ha de ser col·lacionable o no. Col·lacionable? Què vol dir col·lacionable? Continua llegint