Els llegats

llegatsParteixo de la base que tots els pares volen el mateix: que quan es reparteixin la seva herència, tots els seus fills rebin en valor, el mateix. Així, la majoria de testaments són molt fàcils: s’institueixen hereus a tots els fills a parts iguals i s’ha acabat. Però també és veritat que no tothom és igual i que cada família és diferent i que poden haver circumstàncies que facin que un repartiment a parts iguals no sigui el que vulguin els pares. Pot ser que algun dels fills o algú altre de la família o alguna persona no familiar mereixi, a ulls dels testador, un tracte diferent. Entre les diferents possibilitats que ofereix el codi civil de Catalunya, hi ha els llegats. Continua llegint

La prestació de maternitat exempta?

mother-and-babyLa recent i ja conegudíssima sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 6 de juliol de 2016 declara l’exempció en renda de la prestació per maternitat que satisfà la Seguretat Social, en contra de la opinió de l’Agencia Tributària, clarament manifestada en diverses consultes publicades a la seva pàgina web. Com que és el segon cop que s’hi pronuncia en el mateix sentit, cal rumiar-se si val la pena o no demanar la devolució dels impostos ingressats pel fet d’haver declarat la prestació per maternitat. Continua llegint

Patrimonis protegits

moneyandumbrellaLa discapacitat d’una persona estimada preocupa. No únicament pel dia a dia sinó, també i sobretot, per l’endemà. La incertesa del què esdevindrà és tan gran que fa que es busquin tota mena de recursos i solucions que facin que, dins d’aquesta incertesa, aquesta persona tingui un futur el més assegurat possible. Fins fa ben bé poc, les solucions eren més aviat poques: règims de tutela, curatela, estalviar alguns dinerons a través de plans de pensions… Actualment, però, existeixen els patrimonis protegits que, a banda de garantir el destí d’aquest patrimoni, tenen uns avantatges fiscals força interessants. Continua llegint

La llegítima a Catalunya

bitllet-tallatTothom té més o menys al cap que els fills tenen dret a rebre un mínim de l’herència dels pares. És el que és coneix per llegítima. La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un determinat valor de l’herència d’una persona. Els llegitimaris són els fills del difunt per parts iguals. A manca de fills, són llegitimaris els pares per meitats. L’import de la llegítima és, a Catalunya, el 25% del valor de l’herència a repartir entre tots els llegitimaris, excepte els premorts i els absents. Per entendre-ho bé, fem-ho fàcil. Continua llegint

La Justícia europea iguala les indemnitzacions dels contractes indefinits i temporals

tjueEn efecte, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha resolt que la legislació espanyola és contrària al dret comunitari en relació al diferent tractament que es dóna a les indemnitzacions a que tenen dret els treballadors per la finalització de contractes indefinits en comparació a la que tenen dret a percebre per la finalització d’un contracte temporal. Continua llegint